Mẫu Profile


Shutter - Trang blog cá nhân trưng ảnh đẹp, giới thiệu CV cá nhân, giúp tìm việc làm phù hợp

Dùng thử Xem trước

MeetMe - trang web blog cá nhân, giới thiệu thông tin cá nhân, hình ảnh cá nhân thay cho CV xin việc

Dùng thử Xem trước

Sonar - Website cá nhân giới thiệu thông tin, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh chuyên nghiệp như một bảo tàng online

Dùng thử Xem trước

Thumber - một website theo phong cách đơn giản, giới thiệu về cá nhân, có thể thay thế CV xin việc

Dùng thử Xem trước